Gs 13

Gästrikland: Söderby, Valbo socken


× brusi lit rita s-... ... [(a)]b--R (i)h(i)(l) brur sin : in h-n uarþ tauþr a tafstalonti × þo brusi furþi lank lans ' abtiR [br](u)r sin h(o)[n] fur (m)iR fraukiRi kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþ(s) (m)(u)[þiR ' suain ' uk osmunrt ' þaiR markaþu] +

Bruse lät resa stenen efter Egil, sin broder. Och han dog i Tavastland när Bruse ledde landets ledung efter sin broder. Han reste med Frejgeir. Gud hjälpe hans själ och Guds moder. Sven och Åsmund gjorde minnesmärket.


Stenen står nu i vapenhuset i Heliga Trefaldighets kyrka i Gävle, illa placerad bakom en glasvägg som begränsar sikten.

Ristare: Sven 5 (S); Åsmund (S)

Foto © Christer Hamp 2012-06-24