Gs 14

Gästrikland: Ovansjö kyrka


ehlhi ...- × osuhlfr × ok × osmuntr × þir| |ritu : s(t)in × efti(r) ... ...is-þ kyfti * sa(r) -... ...--str : smiþa × ok × ...

Helge och Åsulv och Åsmund de reste stenen efter ... Han var den bäste av smeder och ...


Stenen sitter i vapenhuset, inmurad till höger om ingången till kyrkan

Foto © Christer Hamp 2004-08-22

Tillbaka till listan