Gs 13

Gästrikland: Söderby, Valbo socken


Foto © Christer Hamp 2012-06-24