Vr 1

Värmland: Järsberg, Kristinehamn


...ubaz hite ÷ h=arabana=z ¶ h=ait... ¶ ek e=rilaz runoz waritu

Jag heter Leubaz. Jag heter Hrafn. Jag, erilen, skrev runorna.


Stenen står i en åker väl synlig från en mindre väg som löper parallellt med och väster om väg 64, strax söder om Kristinehamn. Den är ristad med urnordiska runor och har ingått i ett stort minnesmärke bestående av resta stenar i en ring.

Foto © Christer Hamp 2003-07-27

Tillbaka till listan