Vr 2

Värmland: Rör, Väse socken


ᛁᚢᛒᛁᚢᚱᚿ · ᛒᚱᚢᚦᚢᚱ · ᛌᛁᚿᛁ

uibiurn · bruþur · sin

... [reste stenen efter] Vebjörn, sin broder


Runstenen står rest på södra sidan om väg 240, strax öster om avtagsvägen till Rör. Den upphittades 1864 ett 50-tal meter söder om sin nuvarande plats. Fyndplatsen är intressant, då den tyder på att stenen en gång varit rest vid samma gamla vägsträckning som en annan runsten nära Kristinehamn. Vägen, den s.k. Letstigen, är en av Sveriges äldsta kända vägar. Den förband redan på 600-talet Sveariket och Mälarprovinserna med Vestfold i Norge.

Foto © Christer Hamp 2012-06-22

Tillbaka till listan