Senast publicerade eller ändrade sidor


Vill du veta när nya runinskrifter publiceras här? Använd en bevakningstjänst som t.ex. WatchThatPage och registrera denna sida där.


2020 januari 29

U Jarlabanke golfklubb, Täby
U Gamla kyrkogården, Uppsala: Fredrik Tamm
U Gamla kyrkogården, Uppsala: Olof Verelius
U Vallentuna station

2020 januari 28

U ATA 322-4042-2009 Vallentuna kyrka
U ATA 4822/64 Hacksta, Össeby-Garn
U FV 1959;250 Sollentuna kyrka

2020 januari 27

U 235 Kusta, Vallentuna
U 319 Kimsta, Skånela
U 418 Brista, Norrsunda

2020 januari 26

U 211 Örsta, Angarn
U 214 Vallentuna kyrka
U 225 Bällsta, Vallentuna
U 226 Bällsta, Vallentuna

2020 januari 11

U 207 Råcksta, Angarn
U 208 Råcksta, Angarn
U 209 Veda, Angarn

2020 januari 4

U 202 Angarns kyrka
U 203 Angarns kyrka
U 204 Angarns kyrka


Nyheter 2019