U FV 1969;305

Uppland: Yttergrans kyrka


Foto © Christer Hamp 2009-06-18