U FV 1969;305

Uppland: Yttergrans kyrka


... uiþ(b)... ...a...

-


Fragmentet av en runsten ligger i sakristian, som för ovanlighetens skull finns bakom koret.

Foto © Christer Hamp 2005-06-18