U 172

Uppland: Islinge, Lidingö


× kori × auk × inkaltr × au- ... ...[t]iR * biern : faþur × sin * kuþ i[a]... ...

Kore och Ingjald och ... efter Björn, sin fader. Gud hjälpe ...


Av stenen återstår bara nedre halvan. Den står på en liten skogklädd kulle söder om Norra Kungsvägen och öster om Lejonvägen. Den tros ursprungligen ha stått på Islinge ägor, längs en forntida vägsträckning mellan Kyrkviken och Islingeviken.

Foto © Christer Hamp 2008-03-08

Tillbaka till listan