U 171

Uppland: Söderby, Östra Ryds socken


kuni * lit * akua * stain * þi-a * iftiR * aunt * sun * sin * kuþan * auk * if(t)(i)- * s(i)(k) * sialfan * fasti risti runaR

Gunne lät hugga denna sten efter Eynd, sin gode son, och efter sig själv. Faste ristade runorna.


Runstenen står i södra spetsen av en åkerholme 300 meter söder om Söderby gård.

Ristare: Faste/Fastulv (S)

Foto © Christer Hamp 2007-08-14

Tillbaka till listan