Ög 224

Östergötland: Stratomta, Törnevalla socken


: estriþ : ausualti : aukmuntr : þau : litu : rais:a
: stain : þansi : aftiR : halftan : faþur : sin : auk : astriþ : at : bunta : sin :
: kuþan :

Ästrid, Osvalde, Augmund, de lät resa denna sten efter Halvdan, sin fader, och Ästrid efter sin gode make


Runstenen står rest ett par hundra meter söder om väg 267, någon kilometer öster om Himna by, i en skogsdunge vid åkerkanten.

Foto © Christer Hamp 2019-08-03

Tillbaka till listan