Ög 223

Östergötland: Törnevalla kyrka


: [----]tin : raistþi : stain : þana : iftiR : þuri : mak : sin

... reste denna sten efter Tore, sin måg


Stenen står i en hage 100 m väster om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2019-08-03

Tillbaka till listan