DK MJy 49

Midtjylland: Glenstrup-sten 2


tuki : sati : stin : þonsi : iftiR : ufla : faþur : sin : harþa : ku ¶ þan : þign :

Toke satte denna sten efter Ofla, sin fader, en mycket duglig man


Stenen står till vänster om dörren i vapenhuset i kyrkan i Glenstrup, Nørrejylland. Den är ristad med runor på två sidor och med en avbildning av hjortdjur på baksidan. Tyvärr var inte ristningen ifylld, och baksidans djur var mycket svåra att se.

N 56,584182
E 9,85160

Foto © Christer Hamp 2005-06-02

Tillbaka till listan