DK MJy 50

Midtjylland: Spentrup-sten 1


... ¶ þasi : run-... ... ...¶ki : lifa :

... dessa runor ... långt liv


Fragment av runsten, använd som kvadersten i kyrkan i Spentrup. Den återfanns vid restaurering av kyrkan 1884. Det som återstår av stenen står nu i vapenhuset. Enligt Danske Runeindskrifter ska figuren till höger föreställa ett skepp.

N 56,540050
E 10,03312

Foto © Christer Hamp 2015-05-14

Tillbaka till listan