Andra sajter med bilder av runinskrifter


Arild Hauges runer
- mycket innehållsrik sajt med många avbildningar och bakgrundstexter om vikingatiden

Biopix
- dansk sajt med alla möjliga sorters bilder, med en arkeologisk avdelning med bilder av många runstenar

Bussmicke
- bland en enorm mängd bilder av bussar med mera finns också en hel del bilder av runstenar

Danske Runeindskrifter
- Alle danske runefund fra jernalder, vikingetid och middelalder. Databasen bliver løbende opdateret med nye fund.

Erling Jirle
- Erling Jirles sidor med runstenar från Skåne och Småland

Kringla
- I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar

Runbloggen
- Jan Owes runblogg handlar om runor och runinskrifter – om fynd, läsningar och tolkningar

Runenprojekt Kiel
- Sprachwissenschaftliche Datenbank der Inschriften im älteren Futhark.

Runes'n'ruins
- Peos stora presentation av alla möliga förhistoriska stenmonument. Länken går direkt till runavdelningen

RuneS
- RuneS does not restrict itself to the individual regions of Europe or to certain rune rows; rather, the basic data on all European runic finds have been compiled.

Runestene
- Find vej til alle danske runestene. Siden er også et register over alle danske runemindesmærker.

Staffans runsida
- Staffan Blixts runstensfoton med pedagogiska förklaringar

Sveriges runinskrifter
- Den digitaliserade versionen av standardverket om runinskrifter i Sverige.

Östergötlands runstenar
- Per-Johan Fjellströms bilder