Gs 13

Gästrikland: Söderby, Valbo socken


Foto © Christer Hamp 2020-12-10