Vs 9

Västmanland: Saltängsbron, Västerås


× kisl × lit × kera × buru × eftR × osl × sun × sin × han u(a)[rþ] × tyþr × a eklati × kuþ ialbi × has × ont auk × selu

Gisle lät göra bron efter Ösel, sin son. Han dog i England. Gud hjälpe hans ande och själ


Runstenen står på norra sidan om Saltängsvägen i sydvästra delen av Västerås. Mitt emot den på södra sidan om vägen står Vs 10.

Foto © Christer Hamp 2014-09-28

Tillbaka till listan