Vs 18

Västmanland: Berga, Skultuna socken


(k)hunaltr * liet resa * sthin * þensa * iftir * kerfast * sun sen * trek| |kuþan * auk * uas farin * til eklans * hiolbi * kuþ * salu * hans

Gunnald lät resa denna sten efter Gerfast, sin son, en god ung man, och han hade farit till England. Hjälpe Gud hans själ


Stenen står nu vid Skultuna bruk, vid Västanåvägen väster om Svartån, tillsammans med Vs 19

Foto © Christer Hamp 2014-09-28

Tillbaka till listan