Vs 12

Västmanland: Stora gatan 44B, Västerås


ingibiorn : hom...

Ingebjörn ...


Runstensfragmentet från 1100-talet finns på Västerås museum, numera kallat Karlsgatan 2. Det är en bit av locket till en stenkista som påträffades där S:t Nicolaikyrkan en gång stod. Förmodligen har den stått på kyrkogården.

Foto © Christer Hamp 2016-01-24