Vg 66

Västergötland: Postgården, Norra Vånga socken


Foto © Christer Hamp 2015-08-11