Vg 65

Västergötland: Norra Vånga kyrka


Foto © Christer Hamp 2015-08-11