Vg 54

Västergötland: Husaby kyrkogård


ᛁᚴ
ᛁᚴ
ᚢᚼᚾᛂ

ik ik uhne

-


Framför ingången till Husaby kyrka står två gravmonument. Ristningen finns på den norra, på den gavel som är vänd mot kyrkan. Ristningen är från 1100-talet.

Foto © Christer Hamp 2011-08-08