Vg 37

Västergötland: Rackeby kyrka


uþakrimR : sati : sin : þonsi : ift : oskil : sun ...

Ödgrim [?] satte denna sten efter Eskil, [sin] son


Stenen står på kyrkogården norr om kyrkan. Den har tidigare varit inmurad i sakristian.

Foto © Christer Hamp 2011-08-06

Tillbaka till listan