Vg 260

Västergötland: Lödöse, Klostret 6:2, S:t Peders socken


ᛆᛚᛂᛌ᛬ᛐᛆᛚᛂᛌᛆᚱᚠᛆᛚᛂᛌ

ales : tales arfales

Du skall mata sådana bönder


Handtaget till ett alnmått finns i Lödöse museum.

Foto © Christer Hamp 2008-04-18