Vg 22, Vg 23

Västergötland: Häggesleds kyrkogård


Foto © Christer Hamp 2009-07-18

Tillbaka till listan