Vg 192

Västergötland: Sörgården, Gölingstorp, Nittorps socken


suin : risti : stin : þena : eftiR : f(r)ua : sun : sin

Sven reste denna sten efter Frua, sin son


Runstenen står rest 30 m söder om vägen, 500 m nordväst om Gölingstorp. Den är känd sedan 1600-talet, men hade på 1800-talet fallit omkull och försvunnit. Den återupptäcktes 1868 och restes på sin nuvarande plats. Västergötlands Runinskrifter anger att namnet på den döde är osäkert, men kan möjligen vara Froði.

Foto © Christer Hamp 2012-07-14