Vg 186

Västergötland: Timmele kyrkogård


* seytr : sati * stein * eftiR * ystin * kuþ * hialbi * saul : hans : auk * kus * muþiR * hilakR * kristr * i : himin*riki *

Seytr satte stenen efter Östen. Gud hjälpe hans själ och Guds moder, helig Krist i himmelriket.


Stenen står i parken vid Dagsnäs. Gå in stora infarten mot slottet. Stenarna finns på gräsmattan till vänster, tillsammans med Vg 67 och 184. Den låg tidigare i Timmele kyrkogårdsmur, men flyttades 1798 och restes vid Dagsnäs

Foto © Christer Hamp 2016-08-16

Tillbaka till listan