Vg 181

Västergötland: Frugården, Norra Åsarps socken


Vg 181

Foto © Christer Hamp 2007-06-01

Tillbaka till listan  Ristningen