Vg 172

Västergötland: Storegården, Blidsbergs socken


stari : risþ(i) ... ...(u)r : sin : in ...

Starre reste ... sin broder ...


Runstenen står rest i Blidsberg, sydost om Falköpingsvägen, intill busshållplatsen Blidsbergs skola.

Foto © Christer Hamp 2010-07-23