Vg 158

Västergötland: Fänneslunda kyrka


kafli : risþi * stin * þesi * etR * kiRa * þahn * hrþa * kuþan * bruþur*sun * bitu

Kafli reste denna sten efter Geiri, en mycket god tägn, Bitus brorson


Runstenen står sedan 1948 rest mellan vägen till Fänneslunda gamla kyrkoruin och infarten till Fänneslunda säteri. Platsen ligger 2 km sydväst om Fänneslunda-Grovare kyrka.

Foto © Christer Hamp 2017-07-17