Vg 155

Västergötland: Hols kyrka


... ...(s)(þ)i : stin : þna : iftiR : kuþmut : sun sin : þa-...

... reste denna sten efter Gudmund, sin son ...


Runstenen står nu i kyrkans vapenhus.

Foto © Christer Hamp 2008-04-18