Vg 152

Västergötland: Håkansgården, Eggvena


Foto © Christer Hamp 2008-07-21