Vg 127

Västergötland: Larvs hed


uliR : risþi : uk : askatla : stin : þensi : eftiR : kunar : sun : sygtry(g)s : trik : kuþan : kuþ : trutin : biargi : ut : hans

Ölver och Åskatla reste denna sten efter Gunnar, Sigtryggs son, en god ung man. Herren Gud bärge hans själ.


En runsten måste underhållas för att förbli läslig och vacker. Här tvättas stenen av dess faddrar Björn Himmerman och Ingrid Augustsson.

Foto © Christer Hamp 1993-07-12