Vg 125

Västergötland: Södra Kedums kyrka


biurn * k-r(þ)i * kubl * þasi * aftiR * ul(f) * (b)(r)(u)(þ)ur * sin * saR ** uaR * tr-(k)(r) ba(s)tr * i (b)il(e)i(k) * (i)(u)(t)(a)

Björn gjorde deta minnesmärke efter Ulv, sin broder. Han var den bäste unge mannen i ...


Runstenen står rest på Södra Kedums kyrkogård på en liten kulle 20 m sydväst om kyrkan. Den låg tidigare inmurad i den gamla kyrkans södra yttermur. När den kyrkan revs 1888 restes stenen på kullen där klockstapeln tidigare stått. Enligt skylten vid stenen har inskriftens nio sista runor inte kunnat tolkas. Troligen står där bielik uta, som kan vara ett ortnanm efter prepositionen i.

Foto © Christer Hamp 2011-08-06