Vg 112

Västergötland: Ås kyrka


þuri : risþi : stn : þonsi : efti : karl * sin : fR:la(k)(a) : (h)rþa : kuþon (t)rRk *

Tore reste denna sten efter Karl, sin bolagsman, en mycket duktig man


Runstenen ligger inmurad på utsidan av kyrkans nordöstra kormur utefter stenfoten. Egendomligt nog finns en sten i Danmark med nästan samma text, NJy 74 Hobro-sten 2.

Foto © Christer Hamp 2013-06-07

Tillbaka till listan