Vg 105

Västergötland: Särestads kyrka


-mekr : lakþi : stin : þ(a)nsi * RftiR : stinbiurn : s... ... ... : halbi : ut : hans : auk : su : hlka : sata * maria

Häming lade denna sten efter Stenbjörn ... [ Gud ] hjälpe hans ande och den heliga sankta Maria


Gravhällen från omkring år 1100 är rest intill kyrkan till vänster om ingången. Den påträffades 1851 i den då rivna gamla kyrkan och restes 1938 på kyrkogården. Bara två runstenar, denna och Vg 122, har den avslutande bönen formulerad på detta sätt.

Foto © Christer Hamp 2006-05-21

Tillbaka till listan