Vg 102

Västergötland: Håle gamla kyrka


oskutr × risþi × stin × þonsi × iftiR × uþkitil × faþur × sin × harþa × kuþan þikn

Åsgöt reste denna sten efter Ödkel, sin fader, en mycket god man


På platsen för Håles 1883 rivna gamla kyrka står runstenen rest tillsammans med Vg 103. Stenen satt tidigare inmurad i den gamla kyrkans norra yttervägg. Ödekyrkogården ligger ca 2 km söder om Håle-Tängs kyrka.

Foto © Christer Hamp 2006-05-21

Tillbaka till listan