U FV 1986;220A

Uppland: Nibbla, Ekerö socken


...-l : kuþ hialbi ...

... Gud hjälpe ...


Runstensfragmentet är insatt i en stenmur vid Nibbla gård, norr om Ekerövägen, 4 km väster om Träkvista.

Foto © Christer Hamp 2020-05-22