U FV 1975;171A M

Uppland, kv. Rådhuset 8, Uppsala


þora ¶ --(a)tik fita

Tora ... fitta


Det medeltida ristade revbenet av häst eller nötkreatur finns nu i Upplandsmuseet i Uppsala. Benet är avbrutet och ett okänt antal runor har gått förorade. Runorna verkar snarast medeltida, och det är osäkert om de har ristats vid ett och samma tillfälle. Liknande inskrifter är kända från det medeltida Bergen.

Foto © Christer Hamp 2004-07-07

Tillbaka till listan