U FV 1973;199

Uppland: Heby, Västerlövsta socken


Foto © Christer Hamp 2014-08-10