U FV 1959;188

Uppland: Hammarby, Hammarby socken


sikstain * auk * erin... ...itu stain * hkua * eftR * ail-... ... ...

Sigsten och Ärenvi lät hugga stenen efter Elev ...


Stenen står vid Löwenströmska lasarettet norr om Upplands Väsby. Den hittades 1957 på en soptipp 350 meter norr om Upplands Väsby järnvägsstation, där den hamnat i samband med röjning för ett vägarbete vid Löwenströmska sjukhuset. Den restes på vad som säkerligen är dess ursprungliga plats 1958. Den familj som nämns i inskriften är känd från två runristningar vid Ekeby i Fresta socken 3,5 km österut.

Foto © Christer Hamp 2004-07-04

Tillbaka till listan