U FV1954;4

Uppland: Vallentuna prästgård


... stin ' þina ... ...-u(r)...

... denna sten ...


Fragmentet påträffades hösten 1950 vid arbeten på prästgårdstomten. Det står rest på den inhägnade gräsmattan vid prästgården, som nu fungerar som barndaghem.

Foto © Christer Hamp 2008-07-05

Tillbaka till listan