U F 2;43

Uppland: Bultarbo, Skoklosters socken


fuþorkh-iastb(l)mR ??? ----

-


Handkvarnen av sandsten har en inskrift med runraden plus de gyllentalsrunor som bara användes på runstavarna, de medeltida kalendrarna. Kanske en påminnelse om tidens gång medan man mal säd? Kvarnen finns nu i Upplandsmuseet i Uppsala.

Foto © Christer Hamp 2021-06-10