U 1179

Uppland: Svingbolsta, Östervåla socken


-

-


Runstensfragmentet upptäcktes vid dikesgrävning 1916. I Upplands Runinskrifter kallas inskriften "delvis runliknande". Där uppges också att fragmentet "förvaras på länsmuseet i Västerås, där det har inv.n:r 2393."
Bilden visar en kopia av stenen i Runstensmuseet i Enåker, där skylten anger att stenen är "Fortfarande försvunnen, sist sedd i källaren bredvid pannrummet i Västerås slott".

Foto © Christer Hamp 2014-08-10