U 1078B

Uppland: Bälinge kyrka


... ...(i)sa ' stain ' ift... ...

... resa stenen efter ...


Fragmentet är inmurat i korgavelns norra del, synligt från utsidan. Det påträffades 1956 under putsen. Kan eventuellt vara toppstycket till U 1073. Det betecknades tidigare U 1121B.

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan