U 1061

Uppland: Viksta kyrka


-

-


Stenen står rest på kyrkogården söder om kyrkan. Inskriften är en imitation av runor, en s.k. nonsensinskrift.

Foto © Christer Hamp 2005-06-26

Tillbaka till listan