U998

Uppland: Skällerö (Marielund), Funbo socken


Foto © Christer Hamp 2008-05-11