U 934

Uppland: Domkyrkan, Uppsala


þoriR ' auk × ryþikr × auk × karl * þaiR + br... ...

Tore och Rörik och Karl, de bröderna ...


Stenen står nu på planen norr om domkyrkan. Den togs fram ur kyrkans grund 1866.

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan