U 924

Uppland: Uppsala domkyrka


... aistin + fnþur * sia auk stia + b(r)uþur si(n) + k...

... [efter] Östen, sin fader, och Sten, sin broder ...


Stenen ligger under en av kyrkans bärande pelare. Under en annan pelare kan man se U FV 1973;194

Foto © Christer Hamp 2010-07-03

Tillbaka till listan