U 819

Uppland: Mysinge, Kulla socken


U 819

Foto © Christer Hamp 2006-06-22

Tillbaka till listan  Ristningen